Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 01/08/2019 của Ban thường vụ huyện ủy triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành đảng bộ xã về tiến hành đại hội các chi bộ nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; 

Được sự đồng ý của Ban thường vụ xã Bình Yên, sáng ngày 14/03/2020 Chi bộ trường mầm non Bình Yên long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 . Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Đ/c Triệu Minh Chính - Ủy viên ban thường vụ, chủ tịch HĐND xã Bình Yên
- Đ/c Lục Xuân Hoàng - Ủy viên ban chấp hành, phụ trách chi bộ.

Cùng 12 đảng viên trong chi bộ trường mầm non Bình Yên.

Đồng chí Phan Thị Minh Tâm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị chi bộ trường mầm non Bình Yên nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Triệu Minh Chính - Ủy viên ban thường vụ, chủ tịch HĐND xã Bình Yên đánh giá cao bản dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ trường mầm non Bình Yên cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội tiến hành bầu Bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 . Kết quả đồng chí Phan Thị Minh Tâm được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đồng chí: Đỗ Thị Lánh được bầu giữ chức vụ phó bí thư chi bộ.

Đại hội Chi bộ trường Mầm non Bình Yên nhiệm lỳ 2020 - 2022 diễn ra tại thời điểm đầu năm mới là một sự kiện quan trọng nhằm giúp cho Đảng viên nhận thức, củng cố về trách nhiệm của người Đảng viên, để thực hiện theo đúng với Tư tưởng Của Bác Hồ kính yêu, đúng với Điều Lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã quy định. Giúp từng cá nhân Đảng viên ý thức được việc Đảng viên nên làm để phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ cho nhân dân, dành tất cả quyền lợi cho nhân dân theo đúng Di chúc của Bác. Đại hội chi bộ đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình, vui tươi, phấn khởi là động lực cho chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ trường mầm non Bình Yên nhiệm kỳ 2020-2022:

Hình ảnh văn nghệ chào mừng đại hội Đảng
Đồng chí Phan Thị Minh Tâm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị chi bộ trường mầm non Bình Yên nhiệm kỳ 2017 - 2020, 
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đ/c: Nguyễn Thị Thu trình bày tham luận về công tác phát triển đảng
 
 
Hình ảnh bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Hình ảnh đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy khóa mới

 

Hỉnh ảnh đại biểu chụp ảnh cùng tập thể chi bộ